nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2020; vol. 74, nr 2
Następny
1-7
Naczyniakowłókniak młodzieńczy z inwazją wewnątrzczaszkową - diagnostyka i leczenie
Gołąbek W., Szymańska A., Szymański M., Czekajska-Chehab E., Jargiełło T.
artykuł oryginalny
8-16
Czy alergia, astma lub nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne jest czynnikiem ryzyka rozwoju określonego fenotypu przewlekłego zapalenia zatok?
Stryjewska-Makuch G., Janik M., Kolebacz B., Ścierski W., Lisowska G.
artykuł oryginalny
17-22
Charakterystyka zaburzeń połykania u osób z zaburzeniami głosu
Krasnodębska P., Szkiełkowska A., Jarzyńska-Bućko A., Włodarczyk E., Miaśkiewicz B.
artykuł oryginalny
23-30
Analiza przyczyn i wyników badań wideonystagmograficznych u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w prywatnej praktyce lekarskiej
Polaczkiewicz L., Olszewski J.
artykuł oryginalny
31-35
Mechanizmy kompensacji fonacyjnej u chorych z zaawansowanym rakiem głośni po chordektomii laserowej CO2
Kosztyła-Hojna B., Łuczaj J., Berger G., Duchnowska E., Zdrojkowski M., Łobaczuk-Sitnik A., Biszewska J.
artykuł oryginalny
36-41
Wielolekooporne szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych wyizolowane od chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych - oporność typu MDR, XDR, PDR
Michalik M., Podbielska-Kubera A., Samet A., Konopka W.
artykuł oryginalny
42-46
Zagrażające życiu napady krtaniowe u chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym
Piotrowicz-Wójcik K., Porebski G.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2020; vol. 74, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..