nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2022; vol. 76, nr 1
Następny
1-5
Obrazowanie wąskopasmowe (NBI) - niezbędne uzupełnienie endoskopii światłem białym w diagnostyce i obserwacji nawracającej brodawczakowatości układu oddechowego
Klimza H., Jackowska J., Pietruszewska W., Rzepakowska A., Wierzbicka M.
artykuł przeglądowy
6-12
Różnice w rekonstrukcjach wolnymi płatami z użyciem i bez użycia couplerów naczyniowych
Rysz M., Kissin F.
artykuł oryginalny
13-20
Wpływ zębopochodnego zapalenia zatok przynosowych ze zmianami okołowierzchołkowymi na jakość życia
Kwiatkowska M., Szczygielski K., Chloupek A., Panasiewicz P., Jurkiewicz D.
artykuł oryginalny
21-28
Reakcje wzrokowo-okoruchowe i przedsionkowo-okoruchowe w migrenie przedsionkowej
Janiak-Kiszka J., Nowaczewska M., Wierzbiński R., Kaźmierczak W., Kaźmierczak H.
artykuł oryginalny
29-39
Nowe możliwości leczenia ostrego zapalenia zatok przynosowych zgodnie z EPOS 2020
Rapiejko P., Talik P., Jurkiewicz D.
artykuł przeglądowy
Poprzedni
2022; vol. 76, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..