nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Otolaryngologia Polska
Strona internetowa czasopisma prowadzona przez Wydawcę:
http://otolaryngologypl.com/
Poprzedni
2022; vol. 76, nr 2
Następny
1-6
Czy doświadczenie chirurga ma wpływ na margines chirurgiczny w resekcji raka podstawnokomórkowego głowy i szyi?
Szewczyk M., Marszałek A., Golusiński P., Kosińska A., Niewiński P., Pazdrowski J., Dańczak-Pazdrowska A., Golusiński W.
artykuł oryginalny
7-14
Trójwymiarowa analiza tomografii komputerowej komórek zachyłka czołowego według klasyfikacji IFAC - określenie trudności w identyfikacji komórek zachyłka czołowego u pacjentów z pierwotnym obustronnym przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych
Jaremek-Ochniak W., Sierdziński J., Popko-Zagor M.
artykuł oryginalny
15-23
Analiza wyników cytologii szczoteczkowej krtani u pacjentów 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu w latach 2019-2020
Lepka P., Zatoński T., Barnaś S., Jaśkiewicz-Burnejko E., Hałoń A.
artykuł oryginalny
24-33
Ocena wartości testu VHIT na tle innych badań diagnostycznych możliwych do wykonania u chorego z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi
Bielińska M., Olszewski J.
artykuł oryginalny
34-41
Porównanie zaburzeń głosu u nauczycieli przed oraz w czasie pandemii COVID-19
Żurek M., Jasak K., Rzepakowska A.
artykuł oryginalny
42-45
Zakażenia tkanek głębokich szyi pochodzenia migdałkowego jako negatywny czynnik prognostyczny rozwoju powikłań
Matoušek P., Čábalová L., Formánková D., Staníková L., Čelakovský P., Mejzlík J., Chrobok V., Komínek P.
artykuł oryginalny
Poprzedni
2022; vol. 76, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..