nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
2011; vol. 0, nr 0
Następny
4-7
Zastosowanie endoskopii w chirurgii ucha środkowego
Niemczyk K., Karchier E.
8-12
Przerzuty do węzłów chłonnych szyi: klinika i leczenie
Stankiewicz Cz.
13-16
Zapalenie zatok przynosowych. Małoinwazyjne techniki w chirurgicznym leczeniu rhinosinusitis
Jurkiewicz D.
17-43
Zalecenia diagnostyczno-lecznicze w leczeniu nowotworów głowy i szyi
Wierzbicka M., Bień S., Osuch-Wójcikiewicz E., Milecki P., Stankiewicz Cz., Składowski K., Szyfter W.
44-49
Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczno-leczniczy
Olszewski J., Zielińska-Bliźniewska H., Pietkiewicz P.
50-58
Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i terapii guzów głowy i szyi
Morawiec-Sztandera A., Niedźwiecka I., Kaczmarczyk D.
59-64
Wyniki stosowania systemu implantu ślimakowego w grupie nastoletnich oraz młodych dorosłych z głuchotą pre- i postlingwalną
Łukaszewicz Z., Lachowska M., Mikołajewska L., Morawski K., Niemczyk K.
65-71
Urazy twarzoczaszki u dzieci
Zakrzewska A., Zieliński R.
72-79
Śródoperacyjne monitorowanie słuchu w czasie operacji usuwania guza okolicy kąta mostowo-móżdżkowego
Morawski K., Hryciuk A., Kuźmińska M., Niemczyk K.
80-82
Zmiany przedrakowe i rak krtani - genetyczna predyspozycja do zachorowania oraz jej związek z przebiegiem klinicznym
Pietruszewska W.
83-84
Informacja o obchodach Jubileuszu 90-lecia istnienia Kliniki Otolaryngologii w Warszawie
Osuch-Wójcikiewicz E.
85
Sprawozdanie z VI "Mięczynarodowego Kursu Zaawansowanych Technik Chirurgii Endoskopowej Podstawy Czaski" w Mediolanie
Oleś K., Wiatr M., Składzień J., Stręk P.
85
Protokół z Nadzwyczajnego Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 16 czerwca 2011 roku
Chęciński P.
86
Protokół z Zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 20 maja 2011 roku
Chęciński P.
2011; vol. 0, nr 0
Następny
aktualizacja: 2024-04-14 ..:: kontakt ::..