nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2012; vol. 1, nr 3
Następny
196-199
Prognostyczne znaczenie objawów raka ślinianki przyusznej
Stodulski D., Stankiewicz Cz.
200-209
Zespół Sjögrena - aktualne poglądy dotyczące etiologii, patogenezy, obrazu klinicznego i leczenia
Bień S.
210-214
Ostre zapalenie ucha środkowego (OMA)
Hassmann-Poznańska E.
215-219
Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (OMS)
Hassmann-Poznańska E.
220-226
Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w chorobie Meniere'a
Niemczyk K., Pierchała K.
227-231
Obturacyjny bezdech podczas snu - współczesne standardy postępowania diagnostyczno-leczniczego
Balcerzak J.
232-236
Pourazowe zmiany krtani i głosu u dzieci
Wojnowski W., Wiskirska-Woźnica B., Obrębowski A., Czerniejewska H.
237-243
Nowotwory przerzutowe w śliniance przyusznej
Żyłka S., Zawadzki M., Okła S., Postuła S., Ziółkowska M., Bień S.
244-251
Występowanie i rola aktywnej infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w rakach płaskonabłonkowych głowy i szyi
Golusiński P., Lamperska K., Braakhuis B.J.M., Snijders P.J.F., Pazdrowski J., Pieńkowski P., Łuczewski Ł., Golusiński W.
252-254
Ognisko gruźlicy w obrębie guza Warthina ślinianki przyusznej
Pasternak K., Markowski J., Paluch J., Kajor M.
255-258
Rzadki przypadek chłoniaka złośliwego zatoki czołowej objawiający się w postaci pyocele
Kawczyński M., Paradowska-Opałka B., Amernik K., Jaworowska E.
259-261
Sprawozdanie z V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Baha Forum
Kuśmierczyk J., Deryło M.B.
262
Protokół z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 23 marca 2012 roku
Chęciński P.
263
Słownik Otolaryngologów Polskich
Goszczycki P.
Poprzedni
2012; vol. 1, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-02-22 ..:: kontakt ::..