nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2012; vol. 1, nr 4
Następny
274-279
Obrażenia czaszkowo-mózgowe w zespole politraumy
Lasek J.
280-289
Urazy głowy u dzieci
Ciszek B., Zygańska E., Skadorwa T., Eibl M.
290-294
Ciała obce przełyku
Majszyk D., Bruzgielewicz A., Osuch-Wójcikiewicz E., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
295-298
Pourazowe krwawienia z nosa - przyczyny, diagnostyka, postępowanie
Łukawska I., Zarębska-Karpieszuk P.
299-302
Propozycja schematu postępowania w zwężeniach krtaniowo-tchawiczych
Wierzbicka M., Orłowski T., Misiołek M., Szyfter W.
303-308
Urazy ucha środkowego
Bartoszewicz R., Bruzgielewicz A., Kuźmińska M., Jamróz B., Niemczyk K.
309-313
Wyniki chirurgii ratującej u chorych ze wznową miejscową raka krtani
Miśkiewicz-Orczyk K., Namysłowski G.
314-318
Zakażenia ropne głębokich przestrzeni szyi w Klinice Otolaryngologii PUM w okresie ostatnich 5 lat
Kawczyński M., Amernik K., Kelar I., Jaworowska E., Paradowska-Opałka B.
319-322
Zygmunt Stanisław Spalke (1868-1943) - prymariusz pierwszego we Lwowie Oddziału Otolaryngologicznego. Jego znaczenie dla rozwoju otolaryngologii polskiej
Kierzek A.
323-325
Sprawozdanie z corocznego posiedzenia Sekcji Otorynolaryngologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (ORL Section UEMS). Wilno, 4-7 października 2012 r.
Bień S.
326-327
Sprawozdanie z 45. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Gdańsk 2012
Stankiewicz C.
328-329
Protokół z posiedzenia Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w dniu 18 października 2012 r.
Mikaszewski B.
Poprzedni
2012; vol. 1, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..