nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2013; vol. 2, nr 3
Następny
127-136
Rola infekcji wirusem Epsteina i Barr w schorzeniach głowy i szyi
Bień S.
137-141
Voice rehabilitation with the application of massage device "Medical 2VR" in patients after total laryngectomy
Markowski J., Musialik W., Paluch J., Świderek-Kliszewska M., Piotrowska-Seweryn A., Dziubdziela W., Likus W.
142-145
Raport wstępny dotyczący zastosowania nowego wspornika Baha(R) pokrytego hydroksyapatytem i nowej techniki chirurgicznej bez redukcji tkanki podskórnej
Winiarski P., Matyniak A., Wamka M., Zwierz A., Deryło M.B.
146-158
Przegląd preparatów pochodzenia roślinnego stosowanych w stanach dysfunkcji błony śluzowej jamy ustnej i gardła
Wysocki J., Nowicka-Falkowska K.
159-164
Refluks krtaniowo-gardłowy w praktyce foniatrycznej
Domeracka-Kołodziej A.
165-168
Piodermia zgorzelinowa szyi u pacjentki z zaostrzeniem choroby Leśniowskiego i Crohna
Jerzmański Ł., Komoń-Kotecka E., Niemczyk K., Abushammalh R.
169-172
Ropień oczodołu jako powikłanie urazu zatoki czołowej
Misiura T., Komoń-Kotecka E., Morawski K., Kaczmarczyk D.
173-176
Izolowany przerzut raka piersi do ślinianki przyusznej jako pierwszy objaw późnego nawrotu choroby nowotworowej. Czynniki prognostyczne
Kiciński K., Majewska H., Sosińska-Mielcarek K., Szade J., Biernat W., Stankiewicz C.
177-179
Jubileusz 50-lecia Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Instytutu medycznego (1921-2010); osiągnięcia naukowe Kliniki Otolaryngologii w okresie do 1939
Szlenk Z., Niemczyk K., Maniecka-Aleksandrowicz B., Kierzek A.
181-183
Kolejne Laury Śląskiej Laryngologii przyznane
Gierlotka A., Kozakiewicz J.
Poprzedni
2013; vol. 2, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..