nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2013; vol. 2, nr 4
Następny
185-188
Obustronne implantacje ślimakowe - doświadczenia własne
Karlik M., Kociemba J., Wiskirska-Woźnica B., Szyfter W., Czerniejewska H., Sekula A., Kałos M., Stieler O., Borucki Ł., Gawęcki W., Magierska-Krzysztoń M., Gibasiewicz R., Wróbel M.
189-193
Nagła głuchota jako objaw osłoniaka nerwu VIII
Kabacińska A., Koryzma A.
194-198
Analiza wyników percepcji słuchowej w nowej strategii MP3000 i konwencjonalnych strategiach kodowania mowy
Kida M., Mikołajewska Z., Morawski K., Lachowska M,. Łukaszewicz Z., Bieńkowska K., Niemczyk K.
199-202
Ocena ryzyka uszkodzenia nerwu twarzowego i pogorszenia słyszenia u chorych operowanych z powodu guza nerwu przedsionkowo-słuchowego
Staciwa M., Lachowska M., Chęciński P., Niemczyk K.
203-209
Wdrożenie wieloośrodkowego programu oceny postępów rehabiltiacji dzieci z implantem ślimakowym od 0-48. miesiąca życia
Bieńkowska K., Antoniuk R., Antosz J., Bednarska B., Błońska E., Butkiewicz A., Chłopecka M., Gawłowska M., Kasperska-Jachimiak U., Kociemba J., Kowalik I., Krupa G., Kuśmierczyk J., Leppert K., Liwo H., Magierska-Krzysztoń M., Meyer T., Szmyt E., Tabaka B., Wojnarowska K., Zerbst M.
210-215
Różnicowanie niedosłuchów ciężkich od głębokich u niemowląt i małych dzieci przy użyciu ASSR "CE-Chirp"
Śpiewak P., Adamek J., Śpiewak B.
216-221
Nawracająca brodawczakowatość układu oddechowego - epidemiologia i charakterystyka infekcji HPV u dzieci
Szydłowski J.
222-225
Przewlekłe zanikowe zapalenie gardła jako problem geriatryczny
Wysocki J.
226-229
Miejsce preparatów umożliwiających płukanie jam nosa w praktyce laryngologicznej
Jadczak M.
230-233
Odwracalne zaburzenia widzenia w przebiegu kostniaka sitowia tylnego penetrującego do przedniego dołu czaszki
Kowalczyk M., Komoń-Kotecka E., Kaczmarczyk D., Niemczyk K.
234-240
Przecięcie nerwu przedsionkowego u pacjenta z chorobą Meniere'a i całkowitą głuchotą po uprzednim leczeniu gentamycyną
Pierchała K., Makowska I., Niemczyk K.
241-244
Przypadek brodawczaka onkocytarnego zatoki szczękowej
Kuźmińska M., Balcerzak J., Niemczyk K.
245-249
Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Chirurgia endoskopowa FESS - złoty standard w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych", Wrocław 04.10-05.10.2013
Kuśmierczyk J.
250-252
Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Baha Forum, Białowieża 18.10-19.10.2013
Gawłowska M.B., Kuśmierczyk J.
253-254
Sprawozdanie z II Polsko-Litewskiego Kongresu Otolaryngologów, Litwa 6-8.09.2013
Bartoszewicz R., Bruzielewicz A., Niemczyk K.
255-256
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej, Kazachstan, Uralsk 27-28.09.2013
Bartoszewicz R., Bruzielewicz A., Niemczyk K.
Poprzedni
2013; vol. 2, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..