nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2014; vol. 3, nr 1
Następny
1-8
Zastosowanie propranololu w leczeniu naczyniaków dziecięcych
Kurzyna A., Hassmann-Poznańska E.
9-14
Europejskie wytyczne na temat zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa 2012 - najnowsze spojrzenie na problematykę rynosinusitis
Arcimowicz M., Balcerzak J.
15-19
Operacyjne uszkodzenia nerwów krtaniowych
Misiołek M., Stelmańska K., Twardokęs M., Sowa P., Lisowska G.
20-26
Rehabilitacja przedsionkowa w zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi
Makowska I., Pierchała K., Niemczyk K.
27-31
Obturacyjny bezdech senny jako intedyscyplinarny problem medyczny
Wysocki J., Prus M., Balcerzak J.
32-36
Disorders of taste function in crack cocaine addicts
Chaiben C.L., Fernandes A., Martins M.C., Naval Machado M.A., Brancher J.A., Soares de Lima A.A.
37-41
Disseminated histoplasmosis with oral and cutaneous manifestation in an immunosuppressed patient - a case report
Soares de Lima A.A., Marcondes Ferraz L.H.R., Boas Petroni V.V., Chaiben C.L., Dias Gil F.B.
42-45
Bilateral oral squamous papilloma in the soft palate - report of case
Soares de Lima A.A., Martins Tommasi M.H., dos Santos J.N., Chaiben C.L., Naval Machado M.A., Vieira I.
46-48
Edmund Kuncewicz (1906-1962), człowiek zasłużony dla otorynolaryngologii w Ostrowie Wielkopolskim
Pabiszczak M., Kierzek A.
49-51
Sprawozdanie z corocznego posiedzenia Sekcji Otorynolaryngologii Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (ORL Section UEMS) Genewa 4-6.10.2013 r.
Bień S.
52-56
Sprawozdanie z II konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Implantów Ślimakowych "2 jest lepsze niż 1"
Kuśmierczyk J., Gawłowska M.B.
Poprzedni
2014; vol. 3, nr 1
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..