nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2020; vol. 9, nr 3
Następny
1-11
Wady wrodzone ucha wewnętrznego - klasyfikacja, przegląd, problemy kliniczne
Haber K., Konopka W., Amernik K., Mierzwiński J.
12-16
Efekty stosowania propofolu i deksmetomidyny w trakcie wideoendoskopii snu: porównawcze badanie z Ukrainy
Denysenko R., Dichtiaruk O., Naumenko O.
17-22
Analiza retrospektywna zaburzeń czynności tarczycy po wielomodalnym leczeniu nowotworów głowy i szyi
Malik J., Sharma A., Monga S., Alam S., Joshi A., Rasool S., Bahadur S.
23-29
Biologia molekularna nerwiaków osłonkowych z uwzględnieniem zmian genetycznych i epigenetycznych
Makuszewska M., Litwiniuk-Kosmala M., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
30-35
Tracheotomia w dobie pandemii COVID-19: przegląd aktualnego piśmiennictwa
Piątkowski J., Klecha M., Tretiakow D., Skorek A.
36-39
Zaburzenia węchowe w zakażeniu COVID-19
Janowiak- A., Skorek A.
40-46
Narzędzia naukowe do gromadzenia i analizy danych medycznych w rynologii
Tretiakow D., Skorek A.
47-51
Gruczolak wielopostaciowy jamy nosowej - opis przypadku
Frączek A., Szczygielska J., Majszyk D., Niemczyk K.
52-54
Długotrwale zalegające ciało obce w przewodzie słuchowym zewnętrznym - opis przypadku
Szleper A., Bruzgielewicz A.
55-58
Ropień Moureta jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u kobiety w ciąży - opis przypadku i przegląd literatury
Szleper A., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
59-64
Rzadki przypadek mięsakoraka o wysokim stopniu złośliwości jako prawdziwego guza mieszanego ślinianki przyusznej - opis przypadku
Kolary-Siekierska K., Jałocha-Kaczka A., Olszewski J.
65-72
Zapatrywanie Józefa Franka (1771-1842), profesora Uniwersytetu Wileńskiego, na niektóre choroby otolaryngologiczne
Kierzek A.
Poprzedni
2020; vol. 9, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..