nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2020; vol. 9, nr 4
Następny
1-10
Stulecie Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Niemczyk K., Bruzgielewicz A., Osuch-Wójcikiewicz E., Chęciński P., Pierchała K., Bartoszewicz R.
11-16
Nauczanie otorynolaryngologii na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1920-1939
Bruzgielewicz A., Bartoszewicz R., Krupowies W., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
17-22
40-lecie (1980-2020) powstania Sekcji Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Bruzgielewicz A., Osuch-Wójcikiewicz E., Kaczmarczyk D., Niemczyk K.
23-28
Zaburzenia połykania u pacjentów po całkowitym usunięciu krtani: postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
Jamróz B., Chmielewska-Walczak J., Milewska M.
29-32
Logopedyczna rehabilitacja osób po całkowitej laryngektomii
Tuz-Hrycyna N.
33-38
Donosowa próba prowokacyjna z alergenem - istotne narzędzie diagnostyki rynologicznej
Arcimowicz M., Krzych-Fałta E.
39-44
Neurootologiczne postacie boreliozy
Wysocki J.
45-50
Współczesna diagnostyka wczesnego raka głośni
Rzepakowska A.
51-54
Zasady kwalifikacji i leczenia chirurgicznego w obrębie nosa i zatok przynosowych w dobie koronawirusa
Witkowski P., Skorek A.
55-59
Nowe kierunki w diagnostyce molekularnej i terapii osłoniaków nerwu przedsionkowego (Vestibular Schwannoma)
Litwiniuk M., Makuszewska M., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
60-66
Chirurgia brodawczka odwróconego zatok przynosowych
Gotlib T.
67-72
Pierwotny nabłoniak chłonny gardła dolnego: niezwykle rzadka prezentacja pozanosogardłowa
Rana A., Sharma R., Sharma V., Agrawal T., Mehrotra A.
Poprzedni
2020; vol. 9, nr 4
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..