nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2021; vol. 10, nr 2
Następny
1-5
Profesor Władysław Dobrzaniecki (1897-1941) i jego wkład w rozwój otorynolaryngologii
Bruzgielewicz A., Bartoszewicz R., Krupowies W., Niemczyk K.
6-17
Aktualne wskazania do leczenia głuchot u dzieci z zastosowaniem implantów ślimakowych i pniowych. Nowe kierunki i możliwości
Mierzwinski J., Wrukowska I., Lewandowski A., Mierzwińska P., Haber K.
18-24
Otorynolaryngologiczne manifestacje COVID-19
Wysocki J.
25-29
Manifestacje chorób IgG4-zależnych w obrębie narządów głowy i szyi
Kamiński B., Millak-Wojtan D., Guzera Z.
30-33
Rzadki przypadek nieprawidłowego przebiegu nerwu twarzowego w jego części sutkowej
Rana A.K., Khan M.M., Parab S.R.
34-39
Guz Dąbskiej - rzadki nowotwór zatok przynosowych. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa światowego
Piotrowski S., Śmiałek U., Kropidłowska S.
40-43
Mnogie sialocele przyusznicy w przebiegu przewlekłego zapalenia - opis przypadku
Molga-Magusiak M., Chęciński P., Nyckowska J.
44-47
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu COVID-19 u pacjenta po laryngektomii całkowitej
Czech J., Burduk P., Wierzchowska M.
48-53
Nietypowy przypadek raka rdzeniastego tarczycy
Leszczyński M., Majszyk D.
54-58
Naczyniak limfatyczny torbielowaty u dorosłej, starszej osoby - opis przypadku
Piłkowski M., Komorski J., Nienartowicz J., Nelke K.
59-64
Kobiety w otorynolaryngologii polskiej
Bruzgielewicz A., Bartoszewicz R., Kaczmarczyk D., Niemczyk K.
Poprzedni
2021; vol. 10, nr 2
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..