nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Czasopisma Redakcja Prenumerata Zasady Spis treści
Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Poprzedni
2021; vol. 10, nr 3
Następny
1-7
Rekonstrukcja dużych ubytków po resekcji raka dna jamy ustnej dwoma płatami wolnymi (ALT i strzałkowym) na zespoleniach mikronaczyniowych oraz wolnym płatem chimerycznym (strzałkowym)
Piotrowski S., Chmielecka J., Krakowczyk Ł.
8-12
Selektywna reinerwacja krtani jako metoda leczenia obustronnego porażenia fałdów głosowych
Czesak M., Osuch-Wójcikiewicz E., Niemczyk K.
13-18
Rola badań mikrobiologicznych w bakteryjnych zakażeniach górnych dróg oddechowych
Kutera-Chrobok K., Klekotka R., Symela-Kaspera J., Ślaska-Kaspera A., Dziubdziela W., Markowski J.
19-22
Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu lekarskiego Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Torchalla P., Bruzgielewicz A., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
23-26
Endoskopowe usunięcie gruczolaka wielopostaciowego małżowiny nosowej dolnej - opis przypadku
Ścibik Ł., Dobosz P., Pabis D.
27-31
Usznopochodny ropień mózgu - opis przypadku
Szleper A., Brożek-Mądry E., Bartoszewicz R., Niemczyk K.
32-36
Rak mioepidermalnokomórkowy płata głębokiego ślinianki przyusznej 16 lat po parotidektomii powierzchownej z powodu gruczolaka podstawnokomórkowego płata powierzchownego - opis przypadku
Piotrowski S., Śmiałek U., Hryniewiecka-Fiedorowicz M.
37-40
Rozległa rana cięta twarzy - opis przypadku
Woźniczko K., Molga-Magusiak M., Rzepakowska A., Bartoszewicz R.
41-45
Samotny guz włóknisty krtani usunięty metodą endoskopową przy użyciu lasera CO2 - opis przypadku i przegląd literatury
Zięba N., Marków M., Stefański K., Misiołek M.
46-50
Rzadki przypadek pacjenta z zespołem niemej zatoki szczękowej
Kolary-Siekierska K., Miłoński J., Olszewski J.
51-5
Otorynolaryngologiczny zawodowy i naukowy dorobek lwowskiego lekarza Kazimierza Szumowskiego (1901-1941)
Kierzek A., Kotuła J.
Poprzedni
2021; vol. 10, nr 3
Następny
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..