nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sekcja: Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy
Przewodniczący: Prof. dr hab. Maciej Misiołek
Sekretarz: Dr n. med. Eliza Brożek-Mądry
Członkowie: Prof. dr hab. Paweł Stręk
Prof. dr hab. Antoni Krzeski
Prof. dr hab. Wojciech Golusiński
data aktualizacji: 2018-02-01

Walne Zebranie Członków Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORL ChGiSz odbędzie się w dniu 01.12.2018 o godzinie 07.00 (I termin, II termin - 07.15) w Warszawie w Hotelu Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa, sala Polonaise (I p).