nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sekcja: Otolaryngologii Dziecięcej
Przewodniczący: Dr hab. Jarosław Szydłowski
Sekretarz: Dr n. med. Michał Kotowski
Członkowie: Prof. dr hab. Elżbieta Hassman-Poznańska
Dr hab. Ireneusz Bielecki
Dr hab. Lidia Zawadzka-Głos
data aktualizacji: 2017-03-09
Sekcja została utworzona w 1959 r. z inicjatywy doc. dra med. Jana Danielewicza, który był jej pierwszym przewodniczącym.
aktualizacja: 2021-11-27 ..:: kontakt ::..