menu
MENU
nagłówek PTORL ChGiSz

Aktualności

W dniu 15 czerwca 2016 r. podczas Uroczystości Otwarcia 47. Zjazdu PTORL ChGiSz w Szczecinie wręczono dyplomy nowym Członkom Honorowym naszego Towarzystwa. Członkostwo honorowe otrzymali: Prof. dr hab. Lucyna Pośpiech (Wrocław), Prof. dr hab. Czesława Tarnowska (Szczecin), Prof. dr hab. Czesław Stankiewicz (Gdańsk), Prof. dr hab. Witold Szyfter (Poznań).
[.. więcej informacji ..]
2016-06-15

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Sali Kameralnej Filharmonii Pomorskiej odbyło się Walne Zebranie Delegatów PTORLChGiSz, podczas którego dokonano wyboru nowych Władz Towarzystwa.
Przewodniczącą Zarządu Głównego została Dr hab. Ewa Jaworowska (Szczecin). W skład ZG weszli: Dr hab. Jarosław Markowski (Katowice, przewodniczący elekt), Dr n. med. Katarzyna Amernik (Szczecin, sekretarz), Prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska (Łódź, skarbnik) oraz członkowie: Dr n. med. Jerzy Jakubiszyn (Opole), Dr hab. Małgorzata Leszczyńska (Poznań), Dr n. med. Bogusław Miklaszewski (Gdańsk), Prof. dr hab. Kazimierz Niemczyk (Warszawa), Dr hab. Piotr Trojanowski (Lublin).
[.. więcej informacji ..]
2016-06-15

W dniu 9 maja 2016 roku odbyło się w Bydgoszczy posiedzenie Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.
[.. więcej informacji ..]
2016-06-01

Na stronie internetowej naszego Towarzystwa dostępna jest nowa wersja Statutu - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTORL, Łódź, 15 października 2015
[.. więcej informacji ..]
2016-04-07

Ogłaszamy Konkurs "Continuous ENT Specialisation". Czasopismo naukowe "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny" (ISSN 2084-5308) jest pismem szkoleniowym prezentującym aktualne poglądy oraz stan wiedzy środowiska otorynolaryngologów polskich. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie mają charakter praktyczny. Publikowane są w nim prace typu przeglądowego, opisy przypadków, standardy postępowania i zalecenia terapeutyczne.
[.. więcej informacji ..]
2016-03-22

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo "Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny" w wyniku parametryzacji czasopism naukowych prowadzonej cyklicznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało siedmiopunktowy wynik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, znajdując się na liście "B" wykazu czasopism punktowanych.
[.. więcej informacji ..]
2016-03-22

W dniu 11 marca 2016 roku odbyło się w Kazimierzu Dolnym posiedzenie Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.
[.. więcej informacji ..]
2016-03-22

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo naukowe "Otolaryngologia Polska" (ISSN: 0030-6657) w wyniku parametryzacji czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015 roku, znalazło się na liście B wykazu czasopism punktowanych z maksymalnym wynikiem - 15 pkt.
[.. więcej informacji ..]
2016-03-20

Walne Zebranie Delegatów PTORLChGiSz podczas 47. Zjazdu w Szczecinie odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Pomorskiej, ul. Małopolska 48.
[.. więcej informacji ..]
2016-02-02

Walne Zebranie Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORL ChGiSz odbędzie się w dniu 26.11.2015 o godz. 17.00 w Hotelu Sound Garden (Warszawa, ul.Żwirki i Wigury 18), podczas RhinoForum 2015 (sala Mazurek, Ip).
[.. więcej informacji ..]
2015-11-18


okładka Otolaryngologia Polska
Ostatni numer: 2015, 69, 6
okładka Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny
Ostatni numer: 2015, 4, 3

Co nowego w Kalendarium...

Nowi Członkowie Honorowi...
Prof. dr hab. med. Lucyna Pośpiech
Tytuł profesora medycyny otrzymała w 1999 roku. W latach 1996-2006 kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM we Wrocławiu.
Główne kierunki działalności...
[.. więcej informacji ..]
Prof. dr hab. med. Czesława Tarnowska
Prof. dr hab. n. med. - 2002 rok, specjalizacja z Foniatrii - 1981 roku, specjalizacja z Audiologii 2005 roku.
Kierownik Katedry...
[.. więcej informacji ..]
Prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doktorat - 1979, habilitacja - 1994, tytuł profesora - 2003.
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów...
[.. więcej informacji ..]
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter
kierownik Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studiował w Poznaniu, Bordeaux i Tuebingen. Jest specjalistą otolaryngologiem, założycielem...
[.. więcej informacji ..]


aktualizacja: 2016-06-22 ..:: kontakt ::..