ODDZIAŁ POZNAŃSKI
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Przybyszewskiego 49
60-355   Poznań   
tel. 61-869-1387     faks 61-869-1690
Oddział Poznański PTOL
Strona główna
Zarząd Oddziału
Składki
Szkol. podyplomowe
PTORL ChGiSz
Kontakt

Zebrania
2020-02-29
2019-12-07
2019-03-02
2018-12-01
2018-10-27
2018-04-14
2018-02-03
2017-10-21
2017-06-03
2017-03-04
wcześniejsze

On-line
Sekretariat
Pogrążeni w smutku przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dra hab. n. med. Zygmunta Szmeji

wieloletniego przewodniczącego Oddziału Poznańskiego naszego Towarzystwa,
jak i Członka Honorowego PTORL ChGiSz

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Poznańskiego
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Już ponad 180 członków Oddziału Poznańskiego PTOL ChGiSz otrzymuje Program Zebrania drogą elektroniczną (e-mail). Umożliwia to nam zmniejszenie kosztów pocztowych rozsyłania zawiadomień.

Jeżeli chcielibyście Państwo otrzymywać zawiadomienia o zebraniu w formie elektronicznej (zamiast tradycyjnej), proszę o przekazanie swojego adresu e-mail na adres:
 mkarlik@ump.edu.pl (Michał Karlik) lub przekazanie adresu do Sekretariatu Kliniki.
aktualizacja: 2021-01-12
Michał Karlik