nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu

Członkowie honorowi Towarzystwa

(aktualnie w bazie 146 członków honorowych)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź
Prof. dr hab. Jacek Składzień
rok nadania: 2020
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień urodził się w 1951 roku w Poznaniu. Studia lekarskie odbył w latach 1969-1975 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Podczas studiów uczestniczył w pracach Koła Naukowego przy Klinikach Alergii i Immunologii i Otolaryngologii AM. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął pracę w Klinice Otolaryngologicznej AM w Krakowie jako asystent lecznictwa Państwowego Szpitala Klinicznego, a w październiku 1978 r., został pracownikiem Akademii Medycznej. W Klinice tej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej i pracuje nadal, jako Kierownik Katedry i Kliniki.
Egzamin specjalizacyjny z zakresu otolaryngologii I stopnia zdał w 1978 r., a II stopnia 1981 r. W 1988 r. obronił pracę doktorską, na Wydziale Lekarskim krakowskiej Akademii Medycznej na podstawie rozprawy pt. "Czynniki wpływające na proces pooperacyjnego gojenia w raku krtani". Promotorem tej rozprawy był prof. dr hab. Jan Sekuła. Stopień doktora habilitowanego w zakresie otolaryngologii uzyskał na podstawie rozprawy pt. "Polipy nosowe, zatoki szczękowej i choanalne. Badania kliniczne i morfologiczne" w maju 1997 r.
W marcu 1999 roku wygrał ogólnopolski konkurs na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i od 1 października 1999 roku i nadal pełnię funkcję jej kierownika.
Postanowieniem z dnia 18 listopada 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk medycznych.
Główne zainteresowania naukowe obejmują fizjologię i patologię nosa i zatok przynosowych, badania nad morfologią powierzchni nabłonków i układem naczyń w ocenie mikroskopu elektronowego skaningowego, diagnostykę i leczenie nowotworów oczodołu, przeciwdziałanie powikłaniom pooperacyjnym oraz infekcjom będących naturalnym ryzykiem określonych zabiegów, doskonalenie metodyki diagnostycznej i operacyjnej w przewlekłych zapaleniach ucha, w nowotworach krtani, gardła, szyi, zatok przynosowych i oczodołu, optymalizację leczenia schorzeń u chorych senioralnych i długowiecznych, leczenie rehabilitacyjne, patofizjologię głosu u śpiewaków operowych.
Dorobek naukowy obejmuje około 300 prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 22 inne prace, 13 rozdziałów w podręcznikach. Był jednym z redaktorów podstawowego podręcznika dla lekarzy otolaryngologów. Dalszych 410 innych prac zostało wygłoszonych na zjazdach zagranicznych i krajowych.
Opiekun zakończonych 4 przewodów habilitacyjnych i 17 przewodów doktorskich. Recenzent 23 postępowań o nadanie tytułu profesora, 21 przewodów habilitacyjnych, 64 przewodów doktorskich.
Od 1975 r. członek PTORL ChGiSz, członek Zarządu Głównego PTORL ChGiSz, od 1979 roku przez wiele kadencji członek Zarządu Oddziału Krakowskiego, członek wielu towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych. Inicjator stworzenia Stowarzyszenia Wspierania Krakowskiej Otolaryngologii - Organizacji Pożytku Publicznego. Od 2012 do chwili obecnej Wiceprzewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Zastępca redaktora naczelnego Otolaryngologii Polskiej. Członek rad naukowych 5 czasopism medycznych.
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..