nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTORL ChGiSz
Warszawa, 05.12.2008 r.

    5 grudnia 2008 roku odbyło się drugie w kadencji 2008/2010 posiedzenie Zarządu Głównego.

    1. Rozpoczęto czynności związane z ostatecznym ustanowieniem i rejestracją we właściwym urzędzie godła PTORL.

    2. Przewodniczący ZG p. prof. T. Durko poinformował o przyjęciu jego osoby do Konferencji Prezesów Polskich Towarzystw Lekarskich i o najbliższym zebraniu ww. gremium w dniu 15.12.2008 roku w Warszawie, na którym PTORL będzie reprezentował p. prof. D. Jurkiewicz - członek ZG oraz Konsultant Krajowy ds. Otolaryngologii (w programie zebrania zapowiedziano m.in. omówienie spraw związanych z tzw. specjalizacją modułową).

    3. P. prof. D. Jurkiewicz, Redaktor Naczelny "Otolaryngologii Polskiej", przedstawił kierunki dalszej działalności pisma akcentując szczególnie dążność do zwiększenia punktacji KBN, stworzenie warunków do nadsyłania prac i publikacji zeszytów on-line oraz zamiar przygotowania strony internetowej zawierającej aktualności związane z tokiem specjalizacji.

    4. Na drodze uchwały ZG dokonał wyboru Komisji ds. Nowelizacji Statutu w składzie:
Przewodniczący - prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
Członkowie - prof. dr hab. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz
prof. dr hab. med. Stanisław Bień

    5. Ustalono, iż w skład zespołu ds. monitorowania i ew. weryfikacji listy procedur medycznych z zakresu otolaryngologii wejdą:
prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz - Konsultant Krajowy ds. Otolaryngologii
prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński - Konsultant Krajowy ds. Audiologii i Foniatrii
doc. dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka - reprezentująca Zarząd Główny PTORL

    6. Uzgodniono opracowanie propozycji zmian w regulaminie przyznawania wyróżnienia "Laur Laryngologii".

Sekretarz ZG PTORL
Dr n. med. Andrzej Jankowski
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..