nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z posiedzenia ZG PTORL ChGiSz
Warszawa, 29.04.2010 r.

29. kwietnia 2010 roku odbyło się szóste w kadencji posiedzenia Zarządu Głównego PTORL.

    1. Dokonano zasadniczych ustaleń związanych z organizacją Walnego Zebrania Delegatów w Warszawie m.in. w sprawach: porządku obrad, przebiegu głosowań, przygotowania i wydawania mandatów, przygotowania i sposobu przekazania delegatom materiałów (droga internetowa).

    2. Omówiono po przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji d.s. Nowelizacji Statutu p .prof. K. Niemczyka propozycje zmian statutowych, które będą po ostatecznej korekcie poddane pod głosowanie na WZD.

    3. Zaakceptowano treść regulaminu "Lauru Otorynolaryngologii" do przedstawienia na WZD.

    4. Podjęto trzy uchwały:
- o rozliczeniu przekazanej z ZG kwoty dofinansowana dla Komitetu Organizacyjnego 44 Zjazdu PTORL w Warszawie w aspekcie wydatków związanych z organizacją WZD,
- o złożeniu wniosku rejestracyjnego do Urzędu Patentowego w sprawie ochrony prawnej godła PTORL (ew. jego wykorzystanie w przyszłości w zakresie tzw. klas z wykazu towarów i usług),
- o zmianie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym danych (adres siedziby, nazwa) Dolnośląskiego Oddziału PTORL w związku ze złożona prośbą.

    5. Przyjęto zapowiedź organizacji przez Klinikę Otolaryngologii WIM w Warszawie IX Zjazdu Otolaryngologów Wojskowych w Szczyrku w dniach 19-21 maja 2011 roku (odpowiednia informacja ukaże się na stronie internetowej w kalendarium zjazdów i sympozjów).

    6. Prof. D. Jurkiewicz poprosił, aby ZG zwrócił się do przewodniczących oddziałów o podanie list osób, które opłaciły prenumeratę "Otolaryngologii Polskiej" na konta oddziałów, a nie bezpośrednio do redakcji (redakcja ma trudności w uzyskaniu tych danych). Taki apel zostanie przekazany przy okazji rozsyłania komunikatu z materiałami na WZD.

    7. Prof. Durko podziękował wszystkim członkom Zarządu Głównego oraz p. mecenasowi Preissowi za pracę w kadencji 2008-2010, choć zasadnicze zadania związane z przeprowadzeniem Walnego Zebrania Delegatów jeszcze pozostają do zrealizowania.

Sekretarz ZG PTORL
Dr n. med. Andrzej Jankowski
 
aktualizacja: 2024-07-11 ..:: kontakt ::..