nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z XLII Krajowego Zjazdu PTORL CHGiSz,
Poznań, 7-10.06.2006 r.

W dniach 7-10.06.2006r. odbył się w Poznaniu XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Organizatorami Zjazdu byli: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Klinka Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu, Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu "Lepiej słyszeć - Better hearing" oraz Klinika Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu. Komitet Organizacyjny stanowili pracownicy obu Klinik z przewodniczącym Prof. dr hab. Witoldem Szyfterem.

Wydarzeniem naukowym poprzedzającym Zjazd był kurs chirurgii ednoskopowej nosa i zatok przynosowych prowadzony przez Prof. Paolo Castelnuovo z Varese k/Mediolanu. W kursie tym uczestniczyło 120 lekarzy z całego kraju. Tematyka obejmowała wskazania do operacji czynnościowych nosa i zatok przynosowych, zagadnienia z anatomii topograficznej regionu, instrumentarium chirurgicznego mikroskopowo-endoskopowego, przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego. Głównymi punktami kursu były prezentacje filmowe poszczególnych etapów operacji endoskopowych nosa i zatok przynosowych, omówienie powikłań oraz postępowania pooperacyjnego.

W XLII Krajowym Zjeździe uczestnictwo zgłosiło 1800 lekarzy z Polski, 60 gości zagranicznych oraz 300 przedstawicieli firm wystawienniczych. Miejscem obrad był kompleks Konferencyjno-Kinowy Kinepolis. Obrady odbywały się równolegle na 5 salach konferencyjnych.

Głównymi tematami zjazdowymi były: rak krtani i części krtaniowej gardła - postępowanie zmierzające do zachowania narządu (chirurgia, radiochemioterapia), niedosłuch czuciowo-nerwowy - diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, zaburzenia oddychania w czasie snu, varia. Przygotowano i przedstawiono 272 prace jako doniesienia ustne oraz 169 plakatów, w tym 27 wykładów gości zagranicznych oraz 6 sesji panelowych obejmujących tematykę: przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, aktualny stan badań w biologii molekularnej, rak krtani i krtaniowej części gardła, zaburzenia oddychania w czasie snu, niedosłuch czuciowo-nerwowy, drugie pierwotne nowotwory głowy i szyi.

W czasie Zjazdu w godzinach porannych odbyło się także 15 kursów szkoleniowych, prowadzonych przez samodzielnych pracowników naukowych z prawie wszystkich Kliniki Otolaryngologicznych w Polsce obejmujące pełne spektrum tematyki.

Grupę wykładowców polskich stanowili wybitni specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Wykładowcy zagraniczni, którzy przyjęli zaproszenia do uczestnictwa w Zjeździe i przygotowali referaty wprowadzające do kolejnych sesji to profesorowie - najwybitniejsi europejscy eksperci w zakresie otolaryngologii: Prof. dr H.P. Zenner (Tubingen), Prof. L. Traissac (Bordeaux), Prof. H. Glanz (Giessen), Prof. W.Steiner (Getynga), Prof. E. Kruse (Getynga), Doc. U. Bockmuhl (Fulda), Prof. H. Behrbohm (Berlin), Prof. E. Lehnhardt (Hannover), Prof. T. Lenarz (Hannover), Prof. V. Coletti (Verona), Prof. C.R. Leemans (Amsterdam), Prof. T. Cheesman (Londyn), Prof. K.Laedrach (Berno), Prof. O. Mi chel (Kolonia), Prof. O. Kaschke (Berlin), Prof.. R.Grenman (Turku), K.Albegger K. (Salzburg), Prof. J.Thomsen (Kopenhaga).

Uroczyste otwarcie Zjazdu miało miejsce 7.06.2006r. (środa) w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza a wykład inauguracyjny wygłosił Prof. dr med. dr h.c. H.P.Zenner. Na program uroczystości złożyły się powitania i oficjalne przemówienia a uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej Amadeus pod dyr. A. Duczmal.

Tego samego dnia we wczesnych godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie członków Zarządu Głównego i kierowników Klinik Otolaryngologicznych z całej Polski z Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym, połączone z uroczystym obiadem. Spotkanie to odbyło się w pięknej Sali Białej Urzędu Miasta.

W pierwszym dniu obrad odbyło się 10 sesji wykładowych i dwie panelowe, sesja satelitarna poświęcona wszczepom BAHA, sesja filmowa. W drugim dniu obrad było 15 sesji naukowych oraz dwie sesje panelowe, a w trzecim dniu Zjazdu odbyło się 10 sesji naukowych oraz 2 sesje panelowe.

Walne Zebranie Delegatów przeprowadzono 8.06.2006r. Wybrano nowe władze naszego Towarzystwa w osobach:
Prof. dr hab. med. Witold Szyfter - Przewodniczący Zarządu Głównego
Prof. dr hab. med. Tomasz Durko - Przewodniczący Elekt
Dr hab. med. Małgorzata Wierzbicka - Sekretarz
Dr med. Piotr Karasiewicz - Skarbnik
Prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz - Członek
Prof. dr hab. med. Czesław Stankiewicz - Członek
Prof.dr hab. med. Elżbieta Hassmann-Poznańska - Członek
Prof. dr hab. med. Jacek Składzień - Członek
Dr hab. med. Maciej Misiołek - Członek

Delegaci podjęli szereg wniosków, które będą realizowane przez nowy Zarząd Główny.

W drugim dniu Zjazdu wieczorem odbyło się spotkanie koleżeńskie Starym Browarze w salach Słodowni. Uczestnicy spędzili czas w miłej i koleżeńskiej atmosferze w stylowym obiekcie odrestaurowanego XIX-wiecznego browaru.

Dla sprawnego zorganizowania Zjazdu uruchomiono 8 linii autobusowych łączących Centrum Kinepolis z poszczególnymi hotelami oraz zorganizowano 7 mini recepcji zjazdowych ułatwiających dystrybucję materiałów. Wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzymali liczne druki, w tym egzemplarz Postępów w Chirurgii Głowy i Szyi zawierający zalecenia diagnostyczno-lecznicze w zakresie nowotworów głowy i szyi i otolaryngologii dziecięcej.
W ekspozycji medycznej towarzyszącej Zjazdowi uczestniczyło 50 różnych firm farmaceutycznych, jak i sprzętowych.

W foyer Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz w salach konferencyjnych prezentowano kolekcję obrazów przygotowanych specjalnie na Zjazd o tematyce "otolaryngologia w oczach artysty".

Organizatorzy Zjazdu dziękują wszystkim wykładowcom i uczestnikom za wysoki poziom wystąpień oraz stworzenie miłej atmosfery towarzyskiej podczas wspólnych spotkań.

aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..