nagłówek PTORL ChGiSz
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi
menu
Sprawozdanie z XLIII Krajowego Zjazdu PTORL ChGiSz
Poznań 4-7.06.2008 roku

      W dniach 4-7.06.2008 roku odbył się w Łodzi XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi. Organizatorami Zjazdu byli: Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, I Katedra Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Stowarzyszenie "INCUS" dla Wspierania Rozwoju Otolaryngologii Łódzkiej. Komitetowi Organizacyjnemu, w skład którego wchodzili pracownicy klinik i oddziałów laryngologicznych regionu łódzkiego przewodniczył prof. dr hab. Tomasz Durko.

      Tematyka Zjazdu obejmowała następujące zagadnienia:
1) Chirurgiczne leczenie chorób ucha środkowego, 2) Nowotwory nosa i zatok przynosowych - wyniki leczenia i rokowanie,
3) Nowoczesna diagnostyka i leczenie zakażeń w otolaryngologii,
4) Postępy w diagnostyce i leczeniu zawrotów głowy, 
5) Tematy wolne.

      Program naukowy rozplanowany na 47 sesji plenarnych i 4 sesje plakatowe został zrealizowany poprzez prezentację 71 wykładów na zaproszenie, w tym 3 dotyczących zagadnień prawnych w praktyce lekarskiej, 248 referatów ustnych oraz 98 plakatów. Odbyły się także trzy Konferencje Okrągłego Stołu:
1. Strategia postępowania w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego - moderator prof. Tomasz Durko,
2. Postępowanie w nowotworach jamy nosowej i zatok przynosowych - moderator prof. Wiesław Gołąbek,
3. Symptomatologia, metody diagnostyczne, różnicowanie i zasady leczenia zaburzeń czynności narządu przedsionkowego na tle niedokrwiennym - moderator prof. Henryk Kaźmierczak.
Codziennie przed rozpoczęciem sesji plenarnych były prowadzone przez kierowników klinik z krajowych ośrodków akademickich kursy szkoleniowe obejmujące pełną tematykę otolaryngologiczną oraz warsztaty tematyczne z zakresu diagnostyki audiologicznej. Łącznie przeprowadzono 15 kursów i 3 warsztaty.

      Oprócz wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki z Polski do Łodzi przybyło 31 znakomitych gości ze świata, którzy dzielili się swoimi osiągnięciami i doświadczeniem z uczestnikami Zjazdu. Byli to profesorowie: Giulio Cantu (Włochy), Paolo Castelnuovo (Włochy), Jenö Czigner (Węgry), Stefan Dazert (Niemcy), Wolfgang Draf (Niemcy), Berrylin J. Ferguson (USA), Reidar Grénman (Finlandia), Aleš Hahn (Czechy), Karl F. Hamann (Niemcy), Rudolf Häusler (Szwajcaria), Jan Helms (Niemcy), Karl Hörmann (Niemcy), Gordon B. Hughes (USA), Karl B. Hüttenbrink (Niemcy), Herman Kinga (Holandia), Juraj Kowaž (Słowacja), Luiz P. Kowalski (Brazylia), Valerie Lund (Wielka Brytania), Jacques Magnan (Francja), Birgit Mazurek (Niemcy), Robert P. Mills (Wielka Brytania), Ranko Madina (Chorwacja), Oded Nahlieli (Izrael), Bruno Navailles (Francja), Jan Olofsson (Norwegia), Desiderio Passali (Włochy), Jatin P. Shah (USA), Agnieszka Szczepek (Niemcy), Rinze Tange (Holandia), Michael Times (Wielka Brytania), Juan Vergés Bueno (Hiszpania).

      Obrady Zjazdu miały miejsce w gmachu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i odbywały się równolegle w 5 aulach wykładowych. W Zjeździe uczestniczyło poza gośćmi zagranicznymi ponad 1000 lekarzy z Polski oraz 200 przedstawicieli reprezentujących 40 firm medycznych.

      Zjazd został uroczyście rozpoczęty w środę 4.06.2008 roku w salach Teatru Wielkiego w Łodzi. Poza oficjalnymi przemówieniami gospodarza Zjazdu oraz władz miasta i uczelni swoimi wystąpieniami uroczystość uświetnili: prof. Jan Olofsson - Przewodniczący EUFOS, prof. Desiderio Passali - Przewodniczący IFOS, prof. Bożydar Latkowski - Nestor Polskiej Otolaryngologii i prof. Zygmunt Szmeja, który wygłosił wykład inauguracyjny. Zgodnie z tradycją podczas uroczystości otwarcia wręczono dyplomy Honorowego Członka PTORL. Godności tej dostąpili: prof. Karl Hörmann (Mannheim), prof. Robert Mills (Edynburg), prof. Danuta Gryczyńska (Łódź), prof. Marek Łukomski (Łódź), prof. Jan Pilch (Katowice), dr Marian Krawczyński (Łódź), dr Michał Pabiszczak (Ostrów Wielkopolski). Na zakończenie otwarcia wystąpił "Astoria Quintet" pod dyrekcją Wojciecha Pławnera przedstawiając ciekawą interpretację muzyki argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli.

      W czwartek wieczorem 5.06.2008 roku po zakończeniu sesji naukowych uczestnicy Zjazdu spotkali się ponownie w salach Teatru Wielkiego, tym razem na bankiecie poprzedzonym koncertem "W krainie opery, operetki i musicalu", który brawurowo poprowadził mobilizując do współudziału w spektaklu widownię Kazimierz Kowalski - Dyrektor Artystyczny Teatru. Punktem zamykającym program towarzyski Zjazdu była piątkowa (6.06.2008) dyskoteka w klubie "Elektrownia" mieszczącym się na terenie słynnej łódzkiej Manufaktury.

      Po raz pierwszy w historii zjazdów naszego Towarzystwa został przeprowadzony Turniej Młodych Laryngologów, w którym wzięli udział młodzi koledzy będący w trakcie specjalizacji i chcący w ramach koleżeńskiej rywalizacji sprawdzić zasoby swojej wiedzy. Zwycięzcą okazała się kol. Emilia Karchier z Warszawy, drugie miejsce zajęła kol. Anna Kuzańska ze Zgierza, a trzecie kol. Anna Szymańska z Łodzi.

      Dla wygody uczestników Zjazdu zorganizowano specjalne linie autobusowe ułatwiające komunikację między hotelami  a miejscem obrad, co było niezmiernie ważne w czasie trwania generalnych remontów łódzkich ulic.

      Prezydium Komitetu Organizacyjnego XLIII Zjazdu PTORL pragnie serdecznie podziękować wszystkim wykładowcom i przedstawiającym prace za wysoki poziom merytoryczny ich prezentacji uwzględniający najnowsze doniesienia naukowe oraz pozostałym osobom, firmom i instytucjom za pomoc okazaną przy organizacji tak poważnego przedsięwzięcia. Na szczególne słowa uznania zasługują koledzy, członkowie Komitetu Organizacyjnego, którzy poświęcając swój prywatny czas uczestniczyli w pracach przygotowawczych oraz czuwali w trakcie Zjazdu nad jego niezakłóconym przebiegiem. 

      Strona internetowa: www.orl2008.pl

Prof. dr hab. med. Tomasz Durko
Dr n. med. Andrzej Jankowski
aktualizacja: 2024-05-15 ..:: kontakt ::..